Pravidla fotosoutěže

1. Pořadatel

 • Organizátorem soutěže je společnost Mořský svět s.r.o., Prodloužená 250/33, 159 00 Praha
  IČO: 25 072 188

2. Termín a místo trvání soutěže

 • Soutěž probíhá v období od 14. 11. 2018 do 30. 11. 2018 včetně, na území České republiky.

3. Účastníci soutěže

 • Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let (dále také „účastník"). V případě účasti osoby mladší 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.

4. Podmínky účasti v soutěži

 • Účastí v soutěži udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich použitím pro účely soutěže.

 • Podmínkou účasti v soutěži je umístění soutěžní fotografie na soutěžní téma „Mořský svět“ veřejně na svůj facebookový profil s #morskysvet.

 • Vložením fotografie účastník prohlašuje, že:

 • je autorem dané fotografie a má neomezená práva poskytovat práva dalšího užití v neomezeném rozsahu

 • osoby zachycené na vloženém snímku souhlasí se zveřejněním tohoto snímku

 • na vložené fotografii neváznou práva třetí strany

 • Ze soutěže budou vyřazeny fotografie, které:
  - budou vulgární, pohoršující, zachycovat nevhodné zacházení s rybami, odporující dobrým mravů
  - jsou prokazatelně pořízeny jinou osobou, než je účastník soutěže'
  - obsahují jakékoli grafické nápisy, kromě případného copyrightu autora

5. Vyhodnocení soutěže:

 • O výhercích bude rozhodovat odborná porota složená z vedení a zaměstnanců fi. Mořský svět s.r.o.

 • Výherce bude následně informován po skončení soutěže a bude domluveno předání ceny.

 • Vybraný snímek, bude zveřejněn na facebookovém, instagramovém, pinterestu a twitterovém profilu a internetových stránkách organizátora.

 • Výhra v soutěži jsou dvě volné dospělé vstupenky do Mořského světa v Praze.

 • Výhra bude k vyzvednutí na pokladně Mořského světa po předložení občanského průkazu k potvrzení totožnosti výherce.

6. Ostatní ustanovení

 • Organizátor si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodovat s konečnou platností podle vlastního uvážení.

 • Organizátor si vyhrazuje právo zveřejnit jméno výherce a použít fotografie z předávání cen pro své marketingové účely.

 • Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit finanční hotovostí. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

 • Veškeré nahrané fotografie se po skončení soutěže stávají majetkem pořadatele, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení a použít je ke svým marketingovým účelům bez dalšího souhlasu účastníka. Zasláním fotografie poskytuje účastník soutěže organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití i pro účely pořadatele, a to po dobu trvání autorských práv k dané fotografii.